لاک زنی

در سالن لاک زنی دو ماشین افقی و یک ماشین عمودی، جمعاً به تعداد ۱۱ خط لاک زنی فعال است. ماشین آلات لاک زنی این شرکت ساخت شرکت MAG از کشور اتریش بوده و با آخرین تکنولوژی تولید سیم لاکی فعالیت می کند.

از امکانات بارز ماشین آلات فوق تولید به روش کشش در خط، تست ولتاژ روی خط، سیستم پیچیش روی قرقره به صورت لیزری و به صورت ۱۰۰% اتوماتیک کنترل پارامترهای تولید را می توان نام برد.