دای شاپ

واحد دای شاپ این شرکت با استفاده از ماشین آلات کامل ساخت شرکت Esteves کشور اسپانیا نسبت  به کنترل و تعمیر دقیق قالبها اقدام می نماید که این قابلیت، افزایش محسوسی در کیفیت سیم لاکی دارد.

لازم به ذکر است که شرکت الکتروسیم از معدود شرکت های تولیدکننده سیم لاکی در ایران است  که دارای واحد دای شاپ کامل و پیشرفته می باشد.