درباره سیم لاکی

در هر جا که نیروی الکتریکی به نیروی مکانیکی و یا بر عکس نیروی مکانیکی به الکتریکی تبدیل میگردد نیاز به سیم لاکی میباشد ، سیم لاکی در تمام وسائل الکتریکی مانند ماشینهای صنعتی ، اتومبیل ها ، سیسـتم های خانگی و کارخانه ها ، موتور های الکتریکی ، بلنـد گوها ، گوشی ها ، ترانسفورماتورها و مولد های برق ( ژنراتورها ) و غیره استفاده میشود.

در گذشته برای عایق نمودن این سیمها از ابریشم ، پنبه و یا کاغذ استفاده میشد که این نوع عایق ها فقط تا ۱۰۵ درجه سانتیگراد قابل مصرف بوده است. اما امروزه سیم های لاکی با لایه نازک عایق بر روی سیمهای گرد و یا تخت ( چهار گوش ) از جنس مسی و یا آلومینیوم ساخته شده است.

sila