شرایط استفاده سیم لاکی

  • قبل از استفاده از سیم لاکی به اطلاعات درج شده بر روی قرقره توجه نمایید و مشخصات سیم لاکی را با نیاز خود تطبیق دهید. این مشخصات شامل قطر سیم، نوع لاک عایق، درجه لاک، کلاس حرارتی و … می باشد.
  • هنگام جابجا کردن قرقره های حاوی سیم لاکی جهت استفاده در دستگاه سیم پیچی مراقب سطح سیم روی قرقره باشید.
  • مسیر عبور سیم لاکی از قرقره تا دستگاه سیم پیچی و محل استفاده از اهمیت زیادی در حفظ صیقلی بودن سطح سیم لاکی برخوردار است. از عبور دادن سیم لاکی از روی اشیاء سخت یا برنده جدا خودداری کنید. بهترین موارد جهت عبور دادن سیم لاکی، پولی های سرامیکی نازل های سرامیکی و نمد هستند.
  • نیروی کشش وارد شده به سیم لاکی در هنگام استفاده نباید بیش از حد باشد. معمولا اگر سیم لاکی بیش از ۵ درصد کشیده شود دچار آسیب شده و از کیفیت عایق آن کاسته می شود.
  • چنانچه از حلال های معمول جهت برداشتن لاک سر سیم استفاده می کنید مراقب باشید که حلال به سایر قسمتهای سیم لاکی تماس پیدا نکند.
  • بعد از اتمام سیم پیچی نیز از شارلاک مناسب جهت پوشش نهایی سیم پیچ استفاده کنید. دقت کنید قبل از پوشش دادن سیم پیچ با شارلاک سیم پیچ دچار صدمه نشود.
  • چنانچه بعد از اتمام سیم پیچی، سیم لاکی روی قرقره را نیاز نداشتید، بعد از قطع کردن سر سیم، آن را روی قرقره به نحوی گره بزنید تا از ریزش سیم لاکی به پایین قرقره جلوگیری شود سپس قرقره حاوی سیم لاکی را در کارتن آن قرار دهید.