شرایط نگهداری سیم لاکی

  • تا زمان استفاده از سیم لاکی قرقره آن را از کارتن خارج نکنید. باقی مانده سیم روی قرقره را نیز همیشه در کارتن آن قرار دهید.
  • از نگهداری کارتن های حاوی سیم لاکی در هوای خیلی گرم و زیر تابش مستقیم نور آفتاب یا هوای خیلی سرد ( کمتر از ۵ درجه سانتیگراد ) خودداری نمایید.
  • بهترین مکان برای نگهداری سیم لاکی به مدت طولانی فضای سربسته با دمای بین ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد است.
  • کارتن های سیم لاکی در مجاورت رطوبت زیاد و گرد و خاک نگهداری نباید نگهداری شوند. این عوامل ممکن است خواص عایقی سیم لاکی را کاهش دهند.
  • قرقره های حاوی سیم لاکی در اثر تغییرات ناگهانی حرارت محیط ممکن است دچار کاهش کیفیت شوند.
  • هنگام بلند کردن قرقره ها حتما آنها را از قسمت فلنج و با دو دست بلند کنید. تماس دست ( ناخن، ساعت، انگشتر و … ) با سیم لاکی ممکن است باعث خراش لاک عایق شده و آن را دچار آسیب نماید.
  • در هنگام خارج کردن قرقره از کارتن ( به خصوص کارتن هایی که حاوی ۲ یا ۴ قرقره هستند ) مراقب باشید لبه قرقره به سایر قرقره های موجود در کارتن و سیم لاکی روی آنها برخورد نکند.
  • فلنج بالایی قرقره به دلیل تماس سیم لاکی در هنگام باز شدن از روی قرقره از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مراقب تماس اشیاء نوک تیز و سخت با لبه فلنج باشید تا آسیب نبیند.